T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

 

Tekirdağ İl Afet Durum Müdürlüğü


Bulunduğunuz Yer: İlçemiz  >>   Sivil Toplum Örgütleri  >>   Vakıflar  >>   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Saray Kaymakamlığı Resmi Web Sayfası

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 

KURULUŞ, GENEL TANIMI VE AMACI         

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları; 29.05.1986 tarihli ve 3294 sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu” çerçevesinde 1986 yılında kurulmuştur. 01.12.2004 tarihli ve 5263 sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile de, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kurulması, teşkilatı, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
        Vakıfların amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler, vakıfların hedef kitlesini oluşturur. Mülki idare amiri vakfın tabii başkanı olup, belediye başkanı, mal müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, ilçe tarım müdürü ve ilçe müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur. İlçe dahilindeki mahalle muhtarlarının, kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri iki üye ile ilçede kurulu ve 3294 sayılı kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenen iki kişi mütevelli heyetinde görev alırlar. İlçede 3294 sayılı kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu bulunmaması halinde, hayırsever vatandaşlar arasından kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenen üçüncü bir kişi daha mütevelli heyetinde görev yapar.

GELİRLERİ 
a)Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nden aktarılacak miktar,
b)İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirler,
c)Diğer gelirler.

PERSONEL DURUMU 
Vakfımızın iş ve işlemlerini yürütmek üzere, Müdür,  Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi ve Hizmetli olmak üzere, toplam 5 personel bulunmaktadır. 

BİNA DURUMU 
Vakfımız, Hükümet Konağının zemin katında bulunan bürosunda hizmet vermektedir. 

ARAÇ-GEREÇ DURUMU 
Vakıf hizmetlerinde kullanılmak üzere, bir adet araç bulunmaktadır. 

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 
Vakfımızca, 3294 sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu” kapsamında bulunan vatandaşlarımıza yönelik; gıda, giyecek, yakacak, barınma, afet, eğitim, gebelik ve sağlık yardımları adı altında, ayni veya nakdi olarak yapılan yardımların yanında, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit yardımı ile Muhtaç Asker Ailesi Yardımları da yapılmaktadır. Ayrıca yine 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan vatandaşlarımıza yönelik, gerçekleştirmek istedikleri projeler ile ilgili olarak; 15.000,00 TL.na kadar faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 6 yıl geri ödemeli olmak üzere İş Kurma Kredisi de verilebilmektedir.
2022 Sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” kapsamında bulunan vatandaşlarımıza, yaşlı, engelli ve engelli yakını aylığı bağlanmaktadır.
5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” çerçevesinde, Gelir Tespiti işlemleri yapılmaktadır.
KAMU HİZMETLERİ 
3294, 2022 ve 5510 sayılı kanunlarda belirtilen kamu hizmetleri ve faaliyetleri yürütülmektedir. 

  Saray Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Hizmet Standartları Tablosunu görmek için TIKLAYINIZ...


Cumhurbaşkanlığı

TBMM     Başbakanlık     İçişleri Bakanlığı    Emniyet Genel Müdürlüğü    Jandarma Genel Komutanlığı     Başbakanlık İletişim Merkezi     Resmi Gazete     e-Genelge     e-Mevzuat    e-Arşiv     e-DevletKaymakamımız Hüseyin ÖNER

Haber ve Duyurular
 

Copyright © 2011 T.C. Tekirdağ Saray Kaymakamlığı (Tüm Hakları Saklıdır Tekirdağ Saray Kaymakamlığının izni olmadan web sayfası içerisindeki bilgiler, resimler kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz)

Hüseyin ÖNER
Saray Kaymakamı